به نام خداوند متعال
بنده حسام مین باشی هستم متولد 1363 تهران . من در کار ترجمه نوشتن به فارسی و عربی هستم فرم زنی انگلیسی هم می کنم اگر در این باره تمایل دارید با هم تبادل می کنیم و اگر شمار از مستعد بیابم به شما کمک هم می کنم. 
در باب اموزش عربی انگلیسی کوردی ایتالیایی و ترکی استانبولی اگر امادگی تبادل دارید نظراتتان را به اشتراک بگذارید خارج از این نه وقت دارم و نه حوصله در پناه خداوند متعال باشید.
حسام مین باشی ساکن تهران کارمند دفاتر ترجمه رسمی و نویسنده مطبوعات