به نام خدا 


برای این خدمت هیچ وجهی دریافت نمی کنم و تا حالم خوش باشد این خدمت را ادامه می دهم ؛ اگر مایلید که تخصصی یادبگیرید یا معرفی بشوید به دفاتر ترجمه رسمی ؛ این ایمیل من هست hminbashi@gmail.com دستمزد بین ده تا دوازده درصد فرم و ماهانه هشتصد تا یک و نیم میلیون هست می توانید به صورت ایمیلی با جاهای زیادی کار کنید طبعا درآمد بیشتر می شود.

در اینصورت با من مکاتبه کنید .