به نام خدا


شاید هنوز انچه که می خواهیم از بیان محقق نشده باشد و این نیازمند زمان هست بالخره ما ما یک ارائه دهنده ایمیل یک هاست قوی که قدرت نشر زیاد داشته باشد می خواهیم در ایران شبیه گوگل حالا شما طرفدار دولتی اش هستید اگر شرکت پست هم شروع کرده است. ولی من به بیان رای می دهم چون خصوصی است و می دانم کارمندان شرکت های خصوصی علی القاعده بهتر کار می کنند این را در پاسخ به کاربرانی گفتم که از بیان انتقاد می کنند سرور هایش قطع می شود یا نظر کاربران را تایید نمی کند و نشر نمی دهد.

فعالیت حرفه ای مورد نظر شرکت هست این چیزی که فهمیدم و اینجا یک سایت دوستیابی یا همسریابی نیست ولی می تواند یک پذیرنده سایت شخصی هم باشد و به نظرم از معادل هایی که الان هستند و من نام نیم برم بهتر است .... بیایید زمان بدهیم به بیان تا پا بگیرد و رشد کند .

با تشکر حسام مین باشی 

* : درباره فرم های ترجمه هم تدریجا می گذارم فرم های بیشتری .